Dịch của 顺差 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
顺差
Tiếng Trung phồn thể
順差

Thứ tự nét cho 顺差

Ý nghĩa của 顺差

  1. sự cân bằng thuận lợi
    shùnchā

Các ký tự liên quan đến 顺差:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc