Dịch của 顽强 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
顽强
Tiếng Trung phồn thể
頑強

Thứ tự nét cho 顽强

Ý nghĩa của 顽强

  1. ngoan cường
    wánqiáng

Các ký tự liên quan đến 顽强:

Ví dụ câu cho 顽强

顽强的精神
wánqiángde jīngshén
tinh thần bất khuất
顽强的生命力
wánqiángde shēngmìnglì
sức sống bền bỉ
顽强地战斗
wánqiángdì zhàndòu
chiến đấu ngoan cường
顽强抵抗
wánqiáng dǐkàng
sức đề kháng cứng
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc