Dịch của 顾及 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
顾及
Tiếng Trung phồn thể
顧及

Thứ tự nét cho 顾及

Ý nghĩa của 顾及

  1. xem xét
    gùjí

Các ký tự liên quan đến 顾及:

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc