Thứ tự nét

Ý nghĩa của 驯

  1. để chế ngự
    xùn
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

驯兽师
xùnshòushī
người thuần hóa
驯不服
xùn bùfú
chưa được thuần hóa
驯狮
xùnshī
thuần hóa sư tử
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc