Thứ tự nét

Ý nghĩa của 验

  1. để kiểm tra, để kiểm tra
    yàn
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

验报告
yàn bào gào
báo cáo kiểm tra
验系统
yàn xìtǒng
Hệ thống thử nghiệm
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc