Dịch của 验 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 验

Ý nghĩa của 验

  1. để kiểm tra, để kiểm tra
    yàn

Ví dụ câu cho 验

验报告
yàn bào gào
báo cáo kiểm tra
验系统
yàn xìtǒng
Hệ thống thử nghiệm
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc