高低

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 高低

  1. trên bất kỳ tài khoản nào
    gāodī
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

小偷高低不肯承认
xiǎotōu gāodī bùkěn chéngrèn
tên trộm không muốn thú nhận trên bất kỳ tài khoản nào
他高低不听
tā gāodī bùtīng
anh ấy sẽ không nghe trên bất kỳ tài khoản nào

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc