Dịch của 高度 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
高度
Tiếng Trung phồn thể
高度

Thứ tự nét cho 高度

Ý nghĩa của 高度

  1. chiều cao, độ cao
    gāodù

Các ký tự liên quan đến 高度:

Ví dụ câu cho 高度

海拔高度超过一千米
hǎibágāodù chāoguò yī qiānmǐ
độ cao trên mực nước biển vượt quá một nghìn mét
高度差
gāodù chà
sự khác biệt về chiều cao
设置高度和宽度
shèzhì gāodù hé kuāndù
để đặt chiều cao và chiều rộng
到达巡航高度
dàodá xúnháng gāodù
để đạt đến độ cao bay
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc