Dịch của 鬼 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
Tiếng Trung phồn thể

Thứ tự nét cho 鬼

Ý nghĩa của 鬼

  1. con ma
    guǐ

Ví dụ câu cho 鬼

见到鬼
jiàndào guǐ
để nhìn thấy một con ma
相信鬼故事
xiāngxìn guǐ gùshì
tin vào những câu chuyện ma
鬼神
guǐshén
ma và linh hồn
这院里有鬼
zhèyuàn lǐ yǒuguǐ
có ma trong sân này
神出鬼没
shénchūguǐmò
xuất hiện và biến mất không thể đoán trước như một linh hồn hay một bóng ma
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc