Dịch của 鼻子 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
鼻子
Tiếng Trung phồn thể
鼻子

Thứ tự nét cho 鼻子

Ý nghĩa của 鼻子

  1. mũi
    bízi

Các ký tự liên quan đến 鼻子:

Ví dụ câu cho 鼻子

鼻子底下
bízi dǐxia
một viên đá ném từ
鼻子堵塞
bízi dǔsè
nghẹt mũi
哭鼻子
kū bízi
để bắn tỉa
高鼻子
gāo bízi
sống mũi cao
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc