俱乐部

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 俱乐部

  1. câu lạc bộ
    jùlèbù
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

足球俱乐部
zúqiú jùlèbù
câu lạc bộ bóng đá

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc