Dịch của 悬念 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
悬念
Tiếng Trung phồn thể
懸念

Thứ tự nét cho 悬念

Ý nghĩa của 悬念

  1. lo lắng về
    xuánniàn

Các ký tự liên quan đến 悬念:

Ví dụ câu cho 悬念

引起观众的悬念
yǐnqǐ guānzhòng de xuánniàn
khiến khán giả hồi hộp
设置悬念
shèzhì xuánniàn
để thiết lập sự hồi hộp
毫无悬念的结果
háowú xuánniàn de jiéguǒ
kết quả hoàn toàn rõ ràng
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc