Dịch của 意向 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
意向
Tiếng Trung phồn thể
意向

Thứ tự nét cho 意向

Ý nghĩa của 意向

  1. ý định, mục đích
    yìxiàng

Các ký tự liên quan đến 意向:

Ví dụ câu cho 意向

意向不明
yìxiàng bùmíng
ý định không rõ ràng
意向调查
yìxiàng diàochá
điều tra ý định
意向书
yìxiàngshū
thư ý định
说明白自己的意向
shuō míngbái zì jǐ de yìxiàng
để nói rõ ý định của một người
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc