Dịch của 慎重 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
慎重
Tiếng Trung phồn thể
慎重

Thứ tự nét cho 慎重

Ý nghĩa của 慎重

  1. cẩn thận
    shènzhòng

Các ký tự liên quan đến 慎重:

Ví dụ câu cho 慎重

为了慎重起见
wèile shènzhòngqǐjiàn
vì lợi ích của sự thận trọng
采取慎重的原则
cǎiqǔ shènzhòngde yuánzé
tuân thủ nguyên tắc thận trọng thứ ba
慎重的步骤
shènzhòngde bùzhòu
các bước đo lường
慎重的思考
shènzhòngde sīkǎo
để xem xét nó một cách cẩn thận
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc