Dịch của 手法 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
手法
Tiếng Trung phồn thể
手法

Thứ tự nét cho 手法

Ý nghĩa của 手法

  1. bí quyết, Thuật, mẹo
    shǒufǎ

Các ký tự liên quan đến 手法:

Ví dụ câu cho 手法

惯用手法
guànyòng shǒufǎ
thói quen thực hành
学到熟练的手法
xuédào shúliànde shǒufǎ
để học kỹ năng
艺术的表现手法
yìshù de biǎoxiànshǒufǎ
phương tiện biểu đạt nghệ thuật
独特的手法
dútède shǒufǎ
kỹ thuật độc đáo
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc