Dịch của 拘束 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
拘束
Tiếng Trung phồn thể
拘束

Thứ tự nét cho 拘束

Ý nghĩa của 拘束

  1. hạn chế
    jūshù

Các ký tự liên quan đến 拘束:

Ví dụ câu cho 拘束

不拘束的人
bù jūshù de rén
người đàn ông có tinh thần tự do
拘束的回答
jūshù de huídá
trả lời hạn chế
显得拘束
xiǎnde jūshù
để thể hiện sự ràng buộc
毫不拘束地谈话
háobù jūshù dì tánhuà
nói chuyện tự do
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc