拳头

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 拳头

  1. nắm tay
    quántou
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

用拳头揍他
yòng quántou zòu tā
đánh anh ấy bằng nắm đấm
拳头玻璃用拳头击球
quántou bōlí yòng quántou jīqiú
đánh bóng bằng nắm đấm
握用拳头桌子打桌子
wòyòng quántou zhuōzǐ dǎ zhuōzǐ
đấm vào bàn
把拳头握得紧紧的
bǎ quántou wò dé jǐnjǐn de
siết chặt nắm tay

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc