Dịch của 推翻 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
推翻
Tiếng Trung phồn thể
推翻

Thứ tự nét cho 推翻

Ý nghĩa của 推翻

  1. phá hủy, hủy bỏ
    tuīfān

Các ký tự liên quan đến 推翻:

Ví dụ câu cho 推翻

推翻专制制度
tuīfān zhuānzhì zhìdù
lật đổ hệ thống chuyên quyền
推翻原定计划
tuīfān yuándìng jìhuá
để hủy bỏ kế hoạch ban đầu
推翻原来的想法
tuīfān yuánlái de xiǎngfǎ
hủy bỏ ý tưởng ban đầu
推翻协议
tuīfān xiéyì
để lật ngược thỏa thuận
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc