Dịch của 擅自 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
擅自
Tiếng Trung phồn thể
擅自

Thứ tự nét cho 擅自

Ý nghĩa của 擅自

  1. không có sự cho phép
    shànzì

Các ký tự liên quan đến 擅自:

Ví dụ câu cho 擅自

未经许可擅自取消合同
wèijīng xǔkě shànzì qǔxiāo hétóng
hủy hợp đồng mà không được phép
这事你怎么擅自就决定了?
zhèshì nǐ zěnme shànzì jiù juédìng le ?
Làm thế nào bạn có thể quyết định điều đó mà không có sự đồng ý của người khác
擅自行动
shànzì xíngdòng
hành động mà không được phép
擅自离开工作
shànzì líkāi gōngzuò
nghỉ việc mà không được phép
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc