Dịch của 操劳 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
操劳
Tiếng Trung phồn thể
操勞

Thứ tự nét cho 操劳

Ý nghĩa của 操劳

  1. làm việc chăm chỉ
    cāoláo

Các ký tự liên quan đến 操劳:

Ví dụ câu cho 操劳

终年为田里活操劳
zhōngnián wéi tiánlǐ huó cāoláo
làm việc trên cánh đồng quanh năm
操劳过度
cāoláo guòdù
được tải quá mức với sự quan tâm
日夜操劳
rìyè cāoláo
làm việc cả ngày lẫn đêm
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc