Dịch của 改良 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
改良
Tiếng Trung phồn thể
改良

Thứ tự nét cho 改良

Ý nghĩa của 改良

  1. để cải thiện
    gǎiliáng

Các ký tự liên quan đến 改良:

Ví dụ câu cho 改良

按照要求改良
ànzhào yāoqiú gǎiliáng
để cải thiện theo yêu cầu
已改良的土壤
yǐ gǎiliáng de tǔrǎng
cải tạo đất
改良环境
gǎiliáng huánjìng
cải thiện môi trường
改良品种
gǎiliáng pǐnzhǒng
để cải thiện sự đa dạng
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc