Dịch của 放大 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
放大
Tiếng Trung phồn thể
放大

Thứ tự nét cho 放大

Ý nghĩa của 放大

  1. phóng to
    fàngdà

Các ký tự liên quan đến 放大:

Ví dụ câu cho 放大

问题被放大
wèntí bèi fàngdà
vấn đề được phóng đại
放大图像
fàngdà túxiàng
để phóng to hình ảnh
放大镜
fàngdàjìng
kính lúp
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc