智商

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 智商

  1. thương số thông minh
    zhìshāng
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

书面的智商测试
shūmiàn de zhìshāng cèshì
kiểm tra IQ bằng văn bản
有智商的人
yǒu zhìshāng de rén
người đàn ông thông minh
提高智商
tígāo zhìshāng
để tăng chỉ số IQ
高智商
gāo zhìshāng
IQ cao

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc