朗读

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 朗读

  1. đọc to
    lǎngdú
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

汉语朗读比赛
hànyǔ lǎngdú bǐsài
Cuộc thi đọc tiếng Trung
深情地朗读
shēnqíng dì lǎngdú
đọc to một cách trìu mến
朗读诗歌
lǎngdú shīgē
đọc to bài thơ
大声朗读
dàshēng lǎngdú
đọc to

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc