Dịch của 档次 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
档次
Tiếng Trung phồn thể
檔次

Thứ tự nét cho 档次

Ý nghĩa của 档次

  1. lớp
    dàngcì

Các ký tự liên quan đến 档次:

Ví dụ câu cho 档次

这种娱乐档次不高
zhèzhǒng yúlè dàngcì bù gāo
giải trí này không có chất lượng cao
这了鞋对你来说档次太低
zhè le xié duì nǐ láishuō dàngcì tài dī
đôi giày này quá thấp đối với bạn
低档次
dī dàngcì
cấp thấp
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc