Dịch của 隆重 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
隆重
Tiếng Trung phồn thể
隆重

Thứ tự nét cho 隆重

Ý nghĩa của 隆重

  1. lớn
    lóngzhòng

Các ký tự liên quan đến 隆重:

Ví dụ câu cho 隆重

举行隆重的欢迎会
jǔxíng lóngzhòngde huānyínghuì
tổ chức một bữa tiệc chào mừng hoành tráng
隆重地庆祝胜利
lóngzhòngdì qìngzhù shènglì
hoành tráng ăn mừng chiến thắng
隆重的仪式
lóngzhòngde yíshì
buổi lễ lớn
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc