Dịch của 雄厚 trong tiếng Anh

Tiếng Trung giản thể
雄厚
Tiếng Trung phồn thể
雄厚

Thứ tự nét cho 雄厚

Ý nghĩa của 雄厚

  1. dồi dào
    xiónghòu

Các ký tự liên quan đến 雄厚:

Ví dụ câu cho 雄厚

雄厚的经济实力
xiónghòude jīngjìshílì
cơ sở kinh tế sâu sắc
雄厚的人力物力
xiónghòude rénlì wùlì
nguồn nhân lực và vật lực dồi dào
雄厚的资金
xiónghòude zījīn
vốn dồi dào
资力雄厚
zīlì xiónghòu
để có một số vốn lớn
eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc