驱逐

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 驱逐

  1. trục xuất, trục xuất
    qūzhú
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

被驱逐到别国
bèi qūzhú dào biéguó
bị trục xuất đến một quốc gia khác
把一外国间谍驱逐出境
bǎ yī wàiguó jiàndié qūzhúchūjìng
trục xuất một mật vụ nước ngoài ra khỏi một quốc gia;

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc