học những từ và ký tự tiếng Trung

Laoshi sẽ giúp bạn học các từ vựng và ký tự. Chọn các cuốn sách yêu thích của bạn, các môn học hoặc HSK. Sử dụng hệ thống lặp lại ngắt quãng để ghi nhớ lâu hơn. Đừng lãng phí thời gian của bạn làm thẻ và giấy ghi nhớ
Laoshi - Learn new words with flashcards to master Chinese faster | Product Hunt
quét mã QR bằng máy ảnh trong điện thoại của bạn để tải Laoshi
chúng tôi nhắc lại hướng dẫn cho bạn
chúng tôi giới thiệu đến các giáo viên và học sinh về khả năng của Laoshi

danh sách từ trong số hơn 130 cuốn sách tiếng Trung

Danh sách các từ được chuẩn bị sẵn cho từng bài học. Việc của bạn là học từ mới, những thứ khác đã có Laoshi lo

tìm hiểu cách sử dụng các từ trong ngữ cảnh thích hợp

thử viết các ký tự ngay trên điện thoại của bạn

Để giúp bạn sử dụng từ đúng ngữ cảnh, chúng tôi cung cấp các ví dụ khác nhau về cách sử dụng từ trong câu
Viết các ký tự ngay trên ứng dụng giúp ghi nhớ hiệu quả hơn là sao chép nhiều lần trên giấy

các tính năng chính của Laoshi:

Hơn 40,000 từ


Trong Laoshi, chúng tôi có hơn 40,000 từ cả trong bản đơn giản lẫn bản truyền thống, với ý nghĩa, ví dụ về cách sử dụng và thứ tự các nét.

app@laoshi.io
Laoshi Inc.
2810 N Church St, Ste 87474
Wilmington, Delaware 19802-4447,
United States
quét mã QR bằng máy ảnh trong điện thoại của bạn để tải Laoshi